Methode

Ik ben altijd op zoek naar de beste oplossing voor de klant. Daarom werk ik graag samen met andere coaches/trainers.

Mijn werkwijze richt zich op ‘lichaamsbewustzijn’, in de breedste zin. Voelen, herstellen, ontspannen, rust en het versterken van het lichaam zijn de belangrijkste thema’s. Er zijn echter zo veel manieren om hier invulling aan te geven. Van doelgericht naar zingeving. Zelfs spiritueel.

Als jij je kunt vinden in mijn visie, dan kom ik graag met jou in contact.

Babette Hoogendoorn portret

Mijn visie

Mijn visie heb ik ontwikkeld vanuit een topsportperspectief. De gedachte hierachter, is dat je hoofd, hart én lichaam nodig hebt om optimaal te presteren. Grip op de wisselwerking tussen hoofd, hart én lichaam is een voorwaarde voor een prestatie. De kern is balans. Hoe energiemanagement effectief wordt toegepast, hangt af van twee belangrijke inzichten:

  • Energiecode      
  • Energiebehoefte

Mijn prestatie/energiescan scan geeft inzicht in beiden. Deze tool stel ik gratis beschikbaar. Voor coaches/trainers heb ik een trainingsmodule ontwikkeld, waarmee je de scan zelf kunt inzetten als hulptool voor klanten.

Methode presteren

Krachten bundelen voor het beste resultaat

Wanneer je denkt dat jouw aanbod een aanvulling is, dan kom ik graag met jou in contact.